dinsdag 20 september 2011 22:29
PDF

Nieuw Wmo-beleid: energie wordt kracht

Het college heeft de uitgangpunten voor een nieuw beleidsplan Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vastgesteld. Het college wil met het nieuwe beleidsplan Wmo de goede initiatieven van inwoners en lokale netwerken in Nijkerk op een hoger plan tillen.

Het uiteindelijke doel van het Wmo-beleid is de mogelijkheden te versterken van inwoners om mee te doen aan de samenleving, rekening houden met eigen kracht, zelfredzaamheid, talent en beperking.

Het college legt de gemeenteraad zeven uitgangspunten voor, waar de raad op 27 oktober over beslist. De zeven uitgangspunten:

Het Nijkerkse college wil de eigen kracht van inwoners en hun netwerken beter benutten (1) en tegelijk goed zicht houden op beschikbare budgetten, de ontwikkeling van de kosten en bezuinigingen (2). Bovendien moet de zorg- en welzijnsstructuur passen bij toekomstige ontwikkelingen. Daarom zijn zelfredzaamheid en preventie speerpunten, zodat er minder zorg nodig zal zijn (3). Informele netwerken van inwoners zijn het vertrekpunt bij ondersteuning, activiteiten van organisaties moeten daaraan bijdragen (4). Ouders en jeugd moeten geholpen worden opvoedingsvragen zelf op te lossen (5). De werving van vrijwilligers en mantelzorgers krijgt in het nieuwe Wmo-beleid veel aandacht (6). Nijkerk wil een 'sociaal gezicht' zijn (7).


Laat anderen ook weten van deze pagina
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen